جلسه هشتم: امنیت پایگاه داده ها (تست نفوذ دیتابیس)

نمونه ای از ویدئوهای آموزشی که درباره موارد امنیتی تدریس و منتشر شده [...]