بایگانی دسته بندی: E-Commerce

81 نکته برای بازاریابی موثرتر برند تجاری در اینستاگرام

بازاریابی در اینستاگرام

بیش از 500 میلیون کاربر فعال باعث شده اینستاگرام دومین شبکه اجتماعی بزرگ دنیا باشه.اما برای حرفه شدن توی این شبکه و برند بودن و برنده بودن خیلی چیزها را باید رعایت کنیم.در این نوشتار به بهترین روشهای توسعه کسب و کارها در اینستاگرام و موثر تر کردن بازاریابی پرداخته ایم. یه ضرب المثل ژاپنی…

ادامه مطلب

تاثیر رنگها بر کسب و کار

وقتی آسمان آبی یا زمین ھای سبز و گلھای قرمز را میبینید چه حسی دارید؟ پر از آرامش میشوید؟ آیا از خود پرسیده اید که رنگھای قرمز نشانگر چه چیزی ھستند؟ چرا وقتی به رنگ قرمز یک علامت توقف در جاده یا خیابان نگاه میکنید نگران و مضطرب میشوید اما قرمزی یک گل میتواند شما را پر…

ادامه مطلب