جناب دکتر اسماعیلی عزیز، از اساتید مجربی هستند که علاوه بر دانش فنی بالا ، دارای قدرت سخنوری و انرژی ویژه ای در انتقال مفاهیم هستند و دوره هایی که توسط ایشان برگزار میگردد بسیار مفید و کاربردی می باشد. همچنین ایشان در مباحث طراحی و بهینه سازی سایت و امنیت شبکه فردی قابل و توانمند هستند و در این حوزه نیروهای متعددی را پرورش داده اند.
برای ایشان آرزوی موفیقت های روزافزون دارم.